WonderMe - Discover your wonder

แนวคิดของ WonderMe

ทฤษฎีด้านบุคลิกภาพ ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีทฤษฎีหลากหลายรูปแบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

โมเดลด้านจิตวิทยาของ WonderMe ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยทีมงานที่ประกอบขึ้นด้วยนักจิตวิทยาองค์กร และวิศวกรที่เชี่ยวชาญในด้านการสร้างโมเดล

แบบทดสอบของเราแบ่งออกเป็น 3 แบบทดสอบ ได้แก่ แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพบุคคล, แบบทดสอบวัดอาชีพ และแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพขององค์กร ง่ายๆ เพียงแค่คุณตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อ ก็จะสามารถระบุตัวตนของคุณได้ ผ่านโมเดลของเราที่ผ่านการทดสอบมาแล้วเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ ตามจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น

แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ

แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพของ WonderMe อิงกับทฤษฎีชื่อดังทางด้านจิตวิทยา โดยเราได้ประยุกต์วิธีการวิจัยสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับหลักการทางสถิติ เพื่อสร้างโมเดลในการวัดบุคลิกภาพของเราขึ้น

คำถามของเราเป็นรูปแบบ 35 คำถาม โดยมีบาร์เลื่อนให้คุณเลือกคำตอบระหว่าง 2 ฝั่ง ซึ่งเราบอกได้เลยว่าไม่มีคำตอบใดที่ถูก มีแต่ฝั่งที่ "เป็นตัวคุณมากที่สุด" เท่านั้น

สาเหตุที่คำถามต้องเท่ากับ 35 ข้อ เกิดจากการวิเคราะห์กับผู้ใช้งานของเรา ว่าเป็นจำนวนข้อที่ผู้ตอบ สามารถตอบได้อย่างสบายๆ และเป็นตัวเองที่สุด

ตัวแทนบุคลิกภาพ

การที่เราจะจำแนกรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ ออกเป็นหลายๆรูปแบบนั้น ถือได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจาก มนุษย์แต่ละคนต่างก็มีพฤติกรรมมากมายที่ประกอบขึ้นเป็นคนๆ หนึ่ง

ตัวแทนบุคลิกลักษณะทั้ง 16 รูปแบบของเรานั้น เป็นจำนวนที่พอเหมาะสำหรับจำแนกรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ได้ และจะเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคุณ โดยเราจะเลือกตัวละคร 3 ตัวที่ตรงกับคุณมากที่สุดมาแสดงตัวตนของคุณ

แบบทดสอบวัดอาชีพ

แบบทดสอบวัดอาชีพของเราออกแบบมาเพื่อวัดความชอบในงานรูปแบบต่างๆ โดยโมเดลของเราอ้างอิงจากโมเดลที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการบ่งบอกความเหมาะสมด้านการทำงานจากองค์กรต่างๆทั่วโลก

เมื่อคุณทำแบบทดสอบอาชีพเสร็จ และค้นหางานใน WonderMe จากงานทั้งหมดที่มีในระบบของเรา เราจะคัดเลือกงานที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ตามผลทดสอบอาชีพของคุณ เพื่อให้คุณมั่นใจว่างานที่คุณเลือกนั้นเหมาะสมกับคุณจริงๆ

คะแนนความเหมาะสมกับองค์กร

ด้วยผลลัพธ์เฉพาะตัวของคุณที่ได้จากแบบทดสอบของเรา นอกจากคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้ว เราจะนำผลลัพธ์ของคุณ ไปเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมองค์กรในบริษัทต่างๆ เพื่อช่วยแนะนำคุณให้พบกับองค์กรที่คุณจะชื่นชอบ และสามารถทำงานอย่างมีความสุข

องค์กรเองก็ได้รับผลประโยชน์ จากการได้พบกับพนักงานที่จะสามารถทำงานร่วมกับพนักงานปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร และเป็นการเสริมสร้าง Team Culture ที่ดีนั่นเอง